Gå til hovedindholdet

Medicinrådets lægemiddelrekommandation for lægemidler til svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper - version 1.0

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Lunge- og luftvejssygdomme
Specifik sygdom:  Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)
Anvendelse:  Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)
Fagudvalg:  Inflammatoriske lidelser i næse og bihuler
Sidst opdateret: 27. marts 2023

Lægemiddelrekommandation er godkendt af Medicinrådet den 24. marts 2023 og træder i kraft den 1. juni 2023. 

Godkendt den 24. marts 2023

Medicinrådets lægemiddelrekommandation for lægemidler til svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper - version 1.0
(godkendt den 24. marts 2023 - gældende fra den 1. juni 2023)