Lægemiddelrekommandation for endokrin behandling af kræft i blærehalskirtlen - version 3.2

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Prostatakræft Prostatacancer
Anvendelse:  Prostatakræft
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 12. december 2018

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 12. december 2018

Lægemiddelrekommandation for endokrin behandling af kræft i blærehalskirtlen - version 3.2