Lægemiddelrekommandation for endokrin behandling af kræft i blærehalskirtlen - version 3.2

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Prostatakræft Prostatacancer
Anvendelse:  Prostatakræft
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 18. december 2020

Medicinrådet har den 9. december 2020 besluttet ikke at opdatere lægemiddelrekommandationen, der var planlagt at skulle træde i kraft per 1. april 2021. Det skyldes, at det faglige grundlag (RADS-vejledningen) er forældet.

Medicinrådet vurderer, at der er behov for en ny behandlingsvejledning for området.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 12. december 2018

Lægemiddelrekommandation for endokrin behandling af kræft i blærehalskirtlen - version 3.2