Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft - vers. 1.1

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Modermærkekræft Malignt melanom
Anvendelse:  Modermærkekræft, adjuverende behandling
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 6. juli 2020

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation er godkendt af Medicinrådet.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 6. juli 2020

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft - version 1.1