Gå til hovedindholdet

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 2.0

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Lungekræft Cancer pulmonis
Anvendelse:  Uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft
Fagudvalg:  Lungekræft
Sidst opdateret: 22. december 2022

Se Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft her

Denne lægemiddelrekommandationen for 1. linje er godkendt af Medicinrådet og er gældende fra den 1. maj 2023.

Se tidligere versioner af denne lægemiddelrekommandation i arkivet.

Godkendt den 21. december 2022

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 2.0 (gældende fra den 1. maj 2023)