Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.6

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 11. maj 2022

Lægemiddelrekommandationen version 1.6 er godkendt af Medicinrådet den 10. maj 2022 og er gældende fra den 1. juli 2022.

Indtil den 30. juni 2022 er det version 1.5, der er gældende.

Godkendt den 10. januar 2022

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.6
- gældende fra 1. juli 2022