Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.3

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 4. januar 2022

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet og er gældende fra den 21. februar 2022.

Der findes en gældende version 1.2 af denne rekommandation.

Offentliggjort den 4. januar 2022

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.3 (gældende fra 21. februar 2022)