Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.2

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 31. maj 2021

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet.

Offentliggjort den 31. maj 2021

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.2 (gældende fra 1. juli 2021)

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner