Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML) - version 2.5

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Cancer Kræftsygdomme
Specifik sygdom:  Blodkræft Kronisk myeloid leukæmi Kroniske myeloproliferative neoplasier
Anvendelse:  Kronisk myeloid leukæmi
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 15. juni 2022

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Rekommandationen træder i kræft den 1. oktober.

Der findes en gældende version af denne rekommandation. Se den gældende rekommandation her.

Godkendt den 15. juni 2022

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML) - version 2.5
(godkendt den 14. juni 2022 - gældende fra den 1. oktober 2022)