Gå til hovedindholdet

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML) - version 2.5

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Cancer Kræftsygdomme
Specifik sygdom:  Blodkræft Kronisk myeloid leukæmi Kroniske myeloproliferative neoplasier
Anvendelse:  Kronisk myeloid leukæmi
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 15. juni 2022

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Rekommandationen er gældende fra den 1. oktober 2022.

Se den gældende version af rekommandationen her.

Godkendt den 15. juni 2022

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML) - version 2.5
(godkendt den 14. juni 2022 - gældende fra den 1. oktober 2022)