Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hepatitis C - version 2.0

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Leverbetændelse Hepatitis
Anvendelse:  Kronisk hepatitis C
Fagudvalg:  Leverbetændelse
Sidst opdateret: 24. februar 2022

Godkendt den 24. februar 2022

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hepatitis C - version 2.0