Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B - version 2.5

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Leverbetændelse Hepatitis
Anvendelse:  Kronisk hepatitis B
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 14. december 2020

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 14. december 2020

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B - version 2.5 (Gældende fra 1. april 2021)