Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved lungetransplantation - version 1.2

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Immundefekter og transplantation
Specifik sygdom:  Immunhæmmende behandling efter transplantation
Anvendelse:  Lungetransplantation
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 27. maj 2021

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 27. maj 2021

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved lungetransplantation - version 1.1 (Gældende fra 1. september 2021)