Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved lungetransplantation - version 1.1

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Immundefekter og transplantation
Specifik sygdom:  Immunhæmmende behandling efter transplantation
Anvendelse:  Lungetransplantation
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 19. juni 2019

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Offentliggjort den 19. juni 2019

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved lungetransplantation - version 1.1