Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til moderat til svær plaque psoriasis - version 1.0

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Psoriasis
Anvendelse:  Psoriasis
Fagudvalg:  Psoriasis og og psoriasis med ledgener
Sidst opdateret: 19. oktober 2020

Offentliggjort den 19. oktober 2020

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til moderat til svær plaque psoriasis - version 1.0 (Gældende fra den 1. januar 2021)