Lægemiddelrekommandation vedr. psoriasis

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Hudsygdomme Dermatologi
Specifik sygdom:  Psoriasis
Anvendelse:  Psoriasis
Fagudvalg:  Psoriasis og og psoriasis med ledgener
Sidst opdateret: 13. marts 2019

Den tidligere rekommandation er erstattet af Medicinrådets beslutning 13. marts 2019:

Medicinrådet har besluttet ikke at gå videre med en opdatering af en lægemiddelrekommandation for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis, da Rådet ikke kan stå inde for rekommandationens faglige grundlag (RADS’ baggrundsnotat).

Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning vedr. lægemidler til behandling af psoriasis. Når behandlingsvejledningen foreligger, vil Medicinrådet udarbejde en ny lægemiddelrekommandation.

Rådet accepterer, at der i en periode ikke foreligger en rekommandation på området.

Der findes en tidligere rekommandation
Arkiv med tidligere versioner