Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af hyperlipidæmi version - 1.0

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Hjerte- og kredsløbssygdomme Kardiologi
Specifik sygdom:  Forhøjede kolesteroler eller triglycerider i blodet Hyperlipidæmi
Anvendelse:  Hyperlipidæmi
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 7. juni 2017

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

OBS: Vær opmærksom på, at grundet nye lægemidler, som endnu ikke er placeret i behandlingsvejledningen, er behandlingsvejledningen på nuværende tidspunkt ikke fuldstændig opdateret i forhold til klinisk praksis.

Offentliggjort den 7. juni 2017

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af hyperlipidæmi version - 1.0