Gå til hovedindholdet

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkolonistimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved primær og sekundær neutropeni (ikke kemoterapi-induceret) - version 2.5

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme
Specifik sygdom:  Neutropeni
Anvendelse:  Primær og sekundær neutropeni (ikke kemoterapi-induceret)
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 1. april 2022

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet (på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning) den 27. oktober 2021 og er gældende fra den 1. april 2022.

Der findes en tidligere version 2.4 af rekommandationen.

Godkendt den 28. oktober 2021

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkolonistimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved primær og sekundær neutropeni (ikke kemoterapi-induceret) - version 2.5