Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkolonistimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved primær og sekundær neutropeni (ikke kemoterapi-induceret) - version 2.5

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme
Specifik sygdom:  Neutropeni
Anvendelse:  Primær og sekundær neutropeni (ikke kemoterapi-induceret)
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 28. oktober 2021

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet (på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning) den 27. oktober 2021 og træder i kraft den 1. april 2022. Frem til den 1. april 2022 er version 2.4 gældende.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 28. oktober 2021

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkolonistimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved primær og sekundær neutropeni (ikke kemoterapi-induceret) - version 2.5