Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkoloni stimulerende vækstfaktor (G-CSF) m.h.p. profylaktisk reduktion i varighed af neutropeni ifm. konventionel kemoterapi ved non-myeloid hæmatologisk sygdom og solide tumorer hos voksne - version 2.5

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme
Specifik sygdom:  Neutropeni
Anvendelse:  Non-myeloid hæmatologisk sygdom og solide tumorer hos voksne
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 28. oktober 2021

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet (på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning) den 27. oktober 2021 og træder i kraft den 1. april 2022. Frem til den 1. april 2022 er version 2.4 gældende.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 28. oktober 2021

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkoloni stimulerende vækstfaktor (G-CSF) m.h.p. profylaktisk reduktion i varighed af neutropeni i forbindelse med konventionel kemoterapi ved non-myeloid hæmatologisk sygdom og solide tumorer hos voksne - version 2.5