Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkolonistimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved mobilisering af stamceller til perifert blod - version 2.4

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme
Specifik sygdom:  Neutropeni
Anvendelse:  Mobilisering af stamceller til perifert blod
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 20. november 2019

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning og er gældende frem til den 1. april 2022, hvor version 2.5 træder i kraft.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner

Offentliggjort den 20. november 2019

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkolonistimulerende vækstfaktorved mobilisering af stamceller til perifert blod - version 2.4