Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter - version 1.3

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blodmangel Anæmi
Anvendelse:  Anæmi hos nyreinsufficiente patienter
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 4. januar 2022

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning og er gældende fra den 1. april 2022.

Der findes en gældende version 1.2 af denne rekommandation.

Offentliggjort den 4. januar 2022

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter - version 1.3 (Gældende fra 1. april 2022)