Gå til hovedindholdet

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning for hæmofili B - Evidensbaseret valg af faktor IX-præparater - vers. 1.1

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  Hæmofili B
Fagudvalg:  Blødersygdomme
Sidst opdateret: 4. januar 2022

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet og er gældende fra den 1. april 2022.

Der findes en gældende version 1.0 af denne rekommandation

Godkendt den 4. januar 2022

Medicinrådets vedrørende lægemidler til hæmofili B - Evidensbaseret valg af faktor IX-præparater - version 1.1
Godkendt den 23. december 2021 - gældende fra 1. april 2022 

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning - version 1.1