Gå til hovedindholdet

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning for hæmofili B - Evidensbaseret valg af faktor IX-præparater - vers. 1.1

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  Hæmofili B
Fagudvalg:  Blødersygdomme
Sidst opdateret: 4. januar 2022

Se Medicinrådets gennemgang af terapiområdet vedrørende lægemidler til hæmofili B her.

Der findes en tidligere version 1.0 af denne rekommandation.

Godkendt den 4. januar 2022

Medicinrådets vedrørende lægemidler til hæmofili B - Evidensbaseret valg af faktor IX-præparater - version 1.1
Godkendt den 23. december 2021 - gældende fra den 1. april 2022 

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning - version 1.1