Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  Hæmofili A
Fagudvalg:  Blødersygdomme
Sidst opdateret: 23. oktober 2019

Godkendt den 23. oktober 2019

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A - version 1.0 (Gældende fra 1. januar 2020)