ARKIV - Lægemiddel-rekommandationer

Tidligere versioner af lægemiddelrekommandationer udarbejdet på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger

Om lægemiddelrekommandationer fra Medicinrådet

En lægemiddelrekommandation vejleder regionerne om hvilke lægemidler, der er mest hensigtsmæssige at anvende til behandling af patienter inden for et terapiområde.

Indtil Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledninger, udarbejder og godkender Medicinrådet lægemiddelrekommandationer på baggrund af behandlingsvejledninger, som tidligere er godkendt af RADS.

I RADS' behandlingsvejledninger har et RADS-fagudvalg taget stilling til, om to eller flere lægemidler kan ligestilles klinisk. Denne ligestilling danner grundlag for et Amgros-udbud. På baggrund af udbuddet udarbejder Medicinrådet en lægemiddelrekommandation til regionerne, hvor det billigste lægemiddel typisk bliver anbefalet.

RADS-fagudvalget godkender ikke Medicinrådets lægemiddelrekommandation, men har alene tidligere bidraget til at udarbejde den RADS-behandlingsvejledning, der danner grundlag for lægemiddelrekommandationen.

Lægemiddelrekommandationer efter Medicinrådets metoder

Når Medicinrådet efter 1. januar 2017 udarbejder behandlingsvejledninger, skal Medicinrådets fagudvalg også tage stilling til, om to eller flere lægemidler kan ligestilles klinisk.

Medicinrådet kan, i modsætning til RADS, medtage sundhedsøkonomiske omkostninger, der knytter sig til anvendelse af et lægemiddel, og som rækker ud over lægemidlets pris.

En lægemiddelrekommandation på baggrund af en behandlingsvejledning fra Medicinrådet er udarbejdet med udgangspunkt i en evt. klinisk ligestilling, et AMGROS-udbud og en efterfølgende sundhedsøkonomisk vurdering. Disse lægemiddelrekommandationer udarbejdes også uden faglige input fra fagudvalget.

Offentliggørelse af lægemiddelrekommandationer

Alle lægemiddelrekommandationer godkendes af Medicinrådet på et rådsmøde. Herefter offentliggøres de på Medicinrådets hjemmeside. Lægemiddelrekommandationen udarbejdes, når Amgros har afholdt udbud. Det sker typisk 2-4 måneder efter en evt. klinisk ligestilling er godkendt. I nogle tilfælde kan der afholdes flere på hinanden følgende udbud på baggrund af en evt. klinisk ligestilling. Det kan ske, selvom det kliniske grundlag ikke er blevet opdateret.

Vælg

Tidligere versioner af lægemiddelrekommandationer erstattet af nye versioner

ARKIV

Aksiale spondylartropatier (aksial SPA)

Biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA)

Kronisk leddegigt (reumatoid artrit)

ARKIV

Hiv/aids

Leverbetændelse

Systemisk antimykotisk behandling

 

ARKIV

Blodkræft (kronisk myeloid leukæmi - CML)

Knoglemarvskræft (myelomatose)

Lungekræft

Neuroendokrine tumorer

Nyrekræft

Prostatacancer

Skeletrelaterede hændelser