Lægemiddel-rekommandationer

Medicinrådet udsteder rekommandationer på baggrund af prisforhandlinger og udbud foretaget af Amgros I/S

Om lægemiddelrekommandationer fra Medicinrådet
En lægemiddelrekommandation er Medicinrådets anbefaling til regionerne om hvilke lægemidler (angivet med handelsnavne), der er mest hensigtsmæssige til behandling af patienter inden for et terapiområde. Alle lægemiddelrekommandationer udsendes til regionerne og offentliggøres på denne side (se nedenfor). 

Lægemiddelrekommandationer på baggrund af Medicinrådets behandlingsvejledninger
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledninger for terapiområder til regionerne, som skal danne grundlag for ensartet lægemiddelbehandling af høj kvalitet på tværs af sygehuse og regioner.
På baggrund af behandlingsvejledningen udarbejder Medicinrådet efterfølgende en lægemiddelrekommandation til regionerne, hvor eventuelle klinisk ligestillede lægemidler er prioriteret ud fra deres totalomkostninger.

Lægemiddelrekommandationer på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger
Medicinrådet udsteder også rekommandationer på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger. Det sker hvis Medicinrådet ikke har udarbejdet en behandlingsvejledning for terapiområdet. I rekommandationen er eventuelle klinisk ligestillede lægemidler prioriteret ud fra Amgros’ aftalepriser.

Lægemiddelrekommandationer på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger og Medicinrådets anbefalinger vedrørende nye lægemidler
Medicinrådet kan indplacere nye lægemidler i en eksisterende RADS behandlingsvejledning og udarbejde rekommandationer på denne baggrund. I disse rekommandationer er eventuelle klinisk ligestillede lægemidler prioriteret ud fra Amgros’ aftalepriser.

Vælg

Lægemiddelrekommandationer godkendt af Medicinrådet

 

Antistof (immunglobuliner)

Primære og sekundære immundefekter

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP)
Multifokal motorisk neuropati (MMN)
Guillain-Barré syndrom (GBS)
Immun trombocytopeni (ITP)
Kawasaki sygdom

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Blodmangel (anæmi)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning


Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Blødersygdom (hæmofili)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning


Stimulation af dannelse af hvide blodlegemer (G-CSF)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning


Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

For tidligere versioner, se arkiv

Biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

For tidligere versioner, se arkiv

Biologisk behandling af psoriasis artritis (PsA)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning og en Medicinrådsvurdering af et nyt lægemiddel

For tidligere versioner, se arkiv

Kronisk leddegigt (reumatoid artrit)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

For tidligere versioner, se arkiv

Blodpropforebyggende behandling

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning


Forhøjet kolesterol og fedt i blodet (hyperlipidæmi)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

OBS: Vær dog opmærksom på, at grundet nye lægemidler, som endnu ikke er placeret i behandlingsvejledningen, er behandlingsvejledningen på nuværende tidspunkt ikke fuldstændigt opdateret i forhold til klinisk praksis


For højt blodtryk i lungekredsløbet (Pulmonal Arteriel Hypertension)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Tromboseprofylakse - medicinske patienter

Medicinrådet har den 22. januar 2020 besluttet ikke at opdatere lægemiddelrekommandationen, der var planlagt at skulle træde i kraft per 1. april 2020. Det skyldes, at det faglige grundlag (RADS-vejledningen) er forældet.

Den tidligere rekommandation er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Tromboseprofylakse - ortopædkirurgiske patienter

Medicinrådet har den 22. januar 2020 besluttet ikke at opdatere lægemiddelrekommandationen, der var planlagt at skulle træde i kraft per 1. april 2020. Det skyldes, at det faglige grundlag (RADS-vejledningen) er forældet.

Den tidligere rekommandation er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Tromboseprofylakse - parenkymkirurgiske patienter

Medicinrådet har den 22. januar 2020 besluttet ikke at opdatere lægemiddelrekommandationen, der var planlagt at skulle træde i kraft per 1. april 2020. Det skyldes, at det faglige grundlag (RADS-vejledningen) er forældet.

Den tidligere rekommandation er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Biologisk behandling af svedkirtelbetændelse (hidrosadenitis suppurativa-HS)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Psoriasis

Medicinrådet har onsdag d. 13. marts 2019, besluttet ikke at gå videre med en opdatering af en lægemiddelrekommandation for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis, da Rådet ikke kan stå inde for rekommandationens faglige grundlag (RADS’ baggrundsnotat).

Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning vedr. lægemidler til behandling af psoriasis. Når behandlingsvejledningen foreligger, vil Medicinrådet udarbejde en ny lægemiddelrekommandation.

Rådet accepterer, at der i en periode ikke foreligger en rekommandation på området.

  • For tidligere versioner, se arkiv

Immunhæmmende medicin til organtransplantation

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

HIV/AIDS

Medicinrådet har den 15. maj 2019 besluttet ikke at gå videre med en opdatering af en lægemiddelrekommandation for ”Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for terapiområdet hiv/aids”, da Rådet mener, at det faglige grundlag (RADS’ baggrundsnotat) er forældet.

Medicinrådet er i gang med at udarbejde en ny behandlingsvejledning vedrørende hiv/aids. Når behandlingsvejledningen foreligger (forventet ultimo 2019), vil Medicinrådet udarbejde en ny lægemiddelrekommandation.

Indtil da accepterer Medicinrådet, at der ikke er en lægemiddelrekommandation på området.

For tidligere versioner, se arkiv

Leverbetændelse (hepatitis)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

For tidligere versioner, se arkiv

Systemisk antimykotisk behandling

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

For tidligere versioner, se arkiv

Blodkræft (kronisk myeloid leukæmi - CML)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

For tidligere versioner, se arkiv

Brystkræft

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning og en Medicinrådsvurdering af et nyt lægemiddel

Knoglemarvskræft (myelomatose)

Lungekræft

Medicinrådet har den 10. april 2019 besluttet sig for ikke at gå videre med en opdatering af en lægemiddelrekommandation for ”Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungekræft”, da Rådet mener, at det faglige grundlag (RADS’ baggrundsnotat) er forældet.

Medicinrådet har den 23. oktober 2019 godkendt en lægemiddelrekommandation for 1. linje:

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft - version 1.1

Behandlingsvejledninger for 2. linje er under udarbejdelse.

Neuroendokrine tumorer

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

For tidligere versioner, se arkiv

Nyrekræft

Medicinrådet har d. 10. april 2019 besluttet ikke at gå videre med en opdatering af en lægemiddelrekommandation for ”Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft”, da Rådet mener, at det faglige grundlag (RADS’ baggrundsnotat) er forældet.

Medicinrådet er i gang med at udarbejde en ny behandlingsvejledning vedrørende metastaserende nyrekræft. Når behandlingsvejledningen foreligger (forventet ultimo 2019), vil Medicinrådet udarbejde en ny lægemiddelrekommandation.

Indtil da accepterer Medicinrådet, at der ikke er en lægemiddelrekommandation på området.

Prostatakræft

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

For tidligere versioner, se arkiv

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

For tidligere versioner, se arkiv

 

Skeletrelaterede hændelser

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

For tidligere versioner, se arkiv

Tyk- og endetarmskræft

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

Kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (IBD)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

For tidligere versioner, se arkiv

Multipel sklerose - sygdomsmodificerende behandling

For tidligere versioner, se arkiv

Akromegali

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

For tidligere versioner, se arkiv

Væksthormon

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning

For tidligere versioner, se arkiv

Aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning


Diabetisk maculaødem (DME)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning


Retinal veneokklusion (RVO)

Rekommandation godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning