Lægemiddel-rekommandationer

Medicinrådet udsteder rekommandationer på baggrund af prisforhandlinger og udbud foretaget af Amgros I/S

Senest godkendte rekommandationer:

 

28. august 2019:

Lægemiddelrekommandation for lægemidler til behandling af Neuroendokrine tumorer (NET)

Lægemiddelrekommandation for lægemidler til behandling af akromegali

 

19. juni 2019:

Lægemiddelrekommandation for lægemidler til behandling af Hepatitis B

Lægemiddelrekommandation for immunhæmmende medicin (til organtransplantation)

 

Øvrige rekommandationer findes nederst på denne side 

Om lægemiddelrekommandationer fra Medicinrådet

En lægemiddelrekommandation er Medicinrådets anbefaling til regionerne om hvilke lægemidler (angivet med handelsnavne), der er mest hensigtsmæssige til behandling af patienter inden for et terapiområde.

Alle lægemiddelrekommandationer udsendes til regionerne og offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside.

Lægemiddelrekommandationer på baggrund af Medicinrådets behandlingsvejledninger
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledninger for terapiområder til regionerne, som skal danne grundlag for ensartet lægemiddelbehandling af høj kvalitet på tværs af sygehuse og regioner.
På baggrund af behandlingsvejledningen udarbejder Medicinrådet efterfølgende en lægemiddelrekommandation til regionerne, hvor eventuelle klinisk ligestillede lægemidler er prioriteret ud fra deres totalomkostninger.

Lægemiddelrekommandationer på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger
Medicinrådet udsteder også rekommandationer på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger. Det sker hvis Medicinrådet ikke har udarbejdet en behandlingsvejledning for terapiområdet. I rekommandationen er eventuelle klinisk ligestillede lægemidler prioriteret ud fra Amgros’ aftalepriser.

Lægemiddelrekommandationer på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger og Medicinrådets anbefalinger vedrørende nye lægemidler
Medicinrådet kan indplacere nye lægemidler i en eksisterende RADS behandlingsvejledning og udarbejde rekommandationer på denne baggrund. I disse rekommandationer er eventuelle klinisk ligestillede lægemidler prioriteret ud fra Amgros’ aftalepriser.

 

Vælg

Lægemiddelrekommandationer godkendt af Medicinrådet

Antistof (immunglobuliner)

Primære og sekundære immundefekter

Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP)
Multifokal motorisk neuropati (MMN)
Guillain-Barré syndrom (GBS)
Immun trombocytopeni (ITP)
Kawasaki sygdom

Blodmangel (anæmi)

Blødersygdom (hæmofili)


Stimulation af dannelse af hvide blodlegemer (G-CSF)

For tidligere versioner, se arkiv

Blodpropforebyggende behandling


Forhøjet kolesterol og fedt i blodet (hyperlipidæmi)

OBS: Vær dog opmærksom på, at grundet nye lægemidler, som endnu ikke er placeret i behandlingsvejledningen, er behandlingsvejledningen på nuværende tidspunkt ikke fuldstændigt opdateret i forhold til klinisk praksis


For højt blodtryk i lungekredsløbet (Pulmonal Arteriel Hypertension)

Tromboseprofylakse - medicinske patienter

Tromboseprofylakse - ortopædkirurgiske patienter

Tromboseprofylakse - parenkymkirurgiske patienter

Biologisk behandling af svedkirtelbetændelse (hidrosadenitis suppurativa-HS)

Psoriasis

Medicinrådet har onsdag d. 13. marts 2019, besluttet ikke at gå videre med en opdatering af en lægemiddelrekommandation for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis, da Rådet ikke kan stå inde for rekommandationens faglige grundlag (RADS’ baggrundsnotat).

Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning vedr. lægemidler til behandling af psoriasis. Når behandlingsvejledningen foreligger, vil Medicinrådet udarbejde en ny lægemiddelrekommandation.

Rådet accepterer, at der i en periode ikke foreligger en rekommandation på området.

  • For tidligere versioner, se arkiv

HIV/AIDS

Medicinrådet har den 15. maj 2019 besluttet ikke at gå videre med en opdatering af en lægemiddelrekommandation for ”Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for terapiområdet hiv/aids”, da Rådet mener, at det faglige grundlag (RADS’ baggrundsnotat) er forældet.

Medicinrådet er i gang med at udarbejde en ny behandlingsvejledning vedrørende hiv/aids. Når behandlingsvejledningen foreligger (forventet ultimo 2019), vil Medicinrådet udarbejde en ny lægemiddelrekommandation.

Indtil da accepterer Medicinrådet, at der ikke er en lægemiddelrekommandation på området.

For tidligere versioner, se arkiv

Leverbetændelse (hepatitis)

For tidligere versioner, se arkiv

Systemisk antimykotisk behandling

For tidligere versioner, se arkiv

Blodkræft (kronisk myeloid leukæmi - CML)

For tidligere versioner, se arkiv

Brystkræft

Knoglemarvskræft (myelomatose)

Lungekræft

Medicinrådet har d. 10. april 2019 besluttet ikke at gå videre med en opdatering af en lægemiddelrekommandation for ”Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungekræft”, da Rådet mener, at det faglige grundlag (RADS’ baggrundsnotat) er forældet.

Medicinrådet er i gang med at udarbejde en ny behandlingsvejledning vedrørende ikke-småcellet lungekræft. Efter Medicinrådets godkendelse af behandlingsvejledningen (forventet medio 2019 for førstelinjebehandling) vil Medicinrådet udarbejde en ny lægemiddelrekommandation.

Indtil da accepterer Medicinrådet, at der ikke er en lægemiddelrekommandation på området.

Neuroendokrine tumorer

For tidligere versioner, se arkiv

Nyrekræft

Medicinrådet har d. 10. april 2019 besluttet ikke at gå videre med en opdatering af en lægemiddelrekommandation for ”Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft”, da Rådet mener, at det faglige grundlag (RADS’ baggrundsnotat) er forældet.

Medicinrådet er i gang med at udarbejde en ny behandlingsvejledning vedrørende metastaserende nyrekræft. Når behandlingsvejledningen foreligger (forventet ultimo 2019), vil Medicinrådet udarbejde en ny lægemiddelrekommandation.

Indtil da accepterer Medicinrådet, at der ikke er en lægemiddelrekommandation på området.

Prostatakræft

For tidligere versioner, se arkiv

For tidligere versioner, se arkiv

 

Skeletrelaterede hændelser

For tidligere versioner, se arkiv

Tyk- og endetarmskræft

Kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (IBD)

For tidligere versioner, se arkiv

Multipel sklerose - sygdomsmodificerende behandling

For tidligere versioner, se arkiv