Lægemiddel-rekommandationer

Medicinrådet udsteder rekommandationer på baggrund af prisforhandlinger og udbud foretaget af Amgros I/S

Senest godkendte rekommandationer:

30. januar 2019:

12. december 2018:

Øvrige rekommandationer findes nederst på denne side 

Om lægemiddelrekommandationer fra Medicinrådet

En lægemiddelrekommandation er Medicinrådets anbefaling til regionerne om hvilke lægemidler (angivet med handelsnavne), der er mest hensigtsmæssige til behandling af patienter inden for et terapiområde.

Alle lægemiddelrekommandationer udsendes til regionerne og offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside.

Lægemiddelrekommandationer på baggrund af Medicinrådets behandlingsvejledninger
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledninger for terapiområder til regionerne, som skal danne grundlag for ensartet lægemiddelbehandling af høj kvalitet på tværs af sygehuse og regioner.
På baggrund af behandlingsvejledningen udarbejder Medicinrådet efterfølgende en lægemiddelrekommandation til regionerne, hvor eventuelle klinisk ligestillede lægemidler er prioriteret ud fra deres totalomkostninger.

Lægemiddelrekommandationer på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger
Medicinrådet udsteder også rekommandationer på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger. Det sker hvis Medicinrådet ikke har udarbejdet en behandlingsvejledning for terapiområdet. I rekommandationen er eventuelle klinisk ligestillede lægemidler prioriteret ud fra Amgros’ aftalepriser.

Lægemiddelrekommandationer på baggrund af RADS-behandlingsvejledninger og Medicinrådets anbefalinger vedrørende nye lægemidler
Medicinrådet kan indplacere nye lægemidler i en eksisterende RADS behandlingsvejledning og udarbejde rekommandationer på denne baggrund. I disse rekommandationer er eventuelle klinisk ligestillede lægemidler prioriteret ud fra Amgros’ aftalepriser.

 

Vælg

Lægemiddelrekommandationer godkendt af Medicinrådet

Antistof (immunglobuliner)

Primære og sekundære immundefekter

Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP)
Multifokal motorisk neuropati (MMN)
Guillain-Barré syndrom (GBS)
Immun trombocytopeni (ITP)
Kawasaki sygdom

Blodmangel (anæmi)

Blødersygdom (hæmofili)


Stimulation af dannelse af hvide blodlegemer (G-CSF)

For tidligere versioner, se arkiv

Blodkræft (kronisk myeloid leukæmi - CML)

For tidligere versioner, se arkiv

Brystkræft

Knoglemarvskræft (myelomatose)

Lungekræft

Neuroendokrine tumorer

For tidligere versioner, se arkiv

Nyrekræft

Prostatakræft

For tidligere versioner, se arkiv

Skeletrelaterede hændelser

For tidligere versioner, se arkiv

Tyk- og endetarmskræft

Multipel sklerose - sygdomsmodificerende behandling

For tidligere versioner, se arkiv