Gå til hovedindholdet

Våd AMD (aldersrelateret makuladegeneration)

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Oftalmologi Øjensygdomme
Specifik sygdom:  Aldersrelateret makuladegeneration
Anvendelse:  Våd aldersrelateret maculadegeneration (våd AMD)
Fagudvalg:  Øjensygdomme
Sidst opdateret: 24. november 2022

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Godkendt den 23. november 2022

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til våd aldersrelateret makuladegeneration - version 3.0

Supplerende dokumenter

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende våd aldersrelateret makuladegeneration vedr. direkte indplacering af faricimab - version 1.0

Tillæg til behandlingsvejledning vedr. direkte indplacering af faricimab


Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til våd aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD) - version 1.0

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning

OBS: Lægemiddelrekommandationen er baseret på en tidligere version af behandlingsvejledningen vedr. våd AMD.
Lægemiddelrekommandationen vil blive opdateret, efter en ny omkostningsanalyse er udarbejdet.

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
20. november 2019. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
20. november 2019 - 19. februar 2020. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode
10. - 24. marts 2020. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
19. februar - 26. august 2020. 

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Arkiv med tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen