Gå til hovedindholdet

Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Lunge- og luftvejssygdomme
Specifik sygdom:  Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)
Anvendelse:  Kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)
Fagudvalg:  Inflammatoriske lidelser i næse og bihuler
Sidst opdateret: 1. november 2022

Medicinrådet udarbejder på nuværende tidspunkt ikke en lægemiddelrekommandation på lægemidler til svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper.

Indtil der foreligger en lægemiddelrekommandation, anbefaler Medicinrådet, at regionerne anvender det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger. Regionerne opfordres til, i forbindelse med denne vurdering, at tage udgangspunkt i omkostningsanalysen og det kliniske sammenligningsgrundlag, som fremgår af Medicinrådets samling af vurderinger af lægemidler til svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper.

Samling af vurderinger af lægemidler til svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper

Godkendt den 26. oktober 2022

Medicinrådets samling af vurderinger af lægemidler til svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper

Samling af vurderinger vedr. svær CRSwNP

 
Omkostningsanalyse vedrørende ligestilledelægemidler til kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP)

Omkostningsanalyse