Gå til hovedindholdet

Kronisk hepatitis C

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Leverbetændelse Hepatitis
Anvendelse:  Kronisk hepatitis C
Fagudvalg:  Leverbetændelse
Sidst opdateret: 24. februar 2022

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Godkendt den 24. februar 2022

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hepatitis C - version 2.0
(godkendt og gældende fra 24. februar 2022)

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning - version 2.0

 

Medicinrådet har foretaget en ny evidensgennemgang og opdateret den kliniske rækkefølge af lægemidler for kronisk hepatitis C. Medicinrådet har derfor den 27. oktober 2021 godkendt:

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til kronisk hepatitis C - version 2.0

Behandlingsvejledning - version 2.0

 

Der henvises til den oprindelige behandlingsvejledning version 1.0 vedrørende øvrige forhold om behandling (behandlingskriterier, skift, seponering mv.)

Behandlingsvejledning - version 1.0

Supplerende dokumenter

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk hepatitis C - valg af lægemidler - version 1.0

Gennemgang af terapiområdet - version 1.0

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
18. maj 2020. 

Medicinrådet besluttede den 18. maj 2020, at der skal udarbejdes en opdatering af behandlingsvejledningen (version 2.0) for terapiområdet.

Den 3. maj 2017 besluttede Medicinrådet, at den oprindelige behandlingsvejledning - version 1.0 for terapiområdet skulle udarbejdes. 

Medicinrådet udarbejder en protokol
18. maj - 22. juni 2020. 

Medicinrådet udarbejdede i forbindelse med behandlingsvejledningen - version 2.0 en opdateret protokol i perioden 18. maj til 22. juni 2020.

Protokol - version 1.0 blev udarbejdet af Medicinrådet i forbindelse af behandlingsvejledningen i perioden 3. maj til 13. december 2017.

Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
22. juni 2020. 

Medicinrådet godkendte den opdaterede protokol - version 2.0 den 22. juni 2020 i forbindelse med behandlingsvejledningen - version 2.0:

Medicinrådets protokol for en fælles regional behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til kronisk hepatitis C - version 2.0 (22. juni 2020)


Medicinrådet godkendte den oprindelig protokol - version 1.0 den 13. december 2017:

Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk hepatitis C - version 1.0 (13. december 2017)

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
22. juni - 7. juli 2020. 

Lægemiddelvirksomheder har ved behandlingsvejledningen - version 2.0 haft mulighed for at bidrage med litteratur i perioden 22. juni til 7. juli 2020.

Det er pr. 8. juli 2020 ikke længere muligt at bidrage med litteratur.

Invitation til indsendelse af litteratur til behandlingsvejledning vedr. kronisk hepatitis C (22. juni 2020)

Skema til indsendelse af litteratur til behandlingsvejledning vedr. kronisk hepatitis C (22. juni 2020)

Medicinrådet har ved den oprindelig behandlingsvejledning - version 1.0 tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur den 10. januar 2018.

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
8. juli 2020 - 27. oktober 2021. 

Medicinrådet udarbejdede behandlingsvejledningen - version 2.0 i perioden 8. juli 2020 til 17. oktober 2021. 

Medicinrådet udarbejdede den oprindelige behandlingsvejledning - version 1.0 i perioden 13. december 2017 til 28. juni 2018.

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
27. oktober 2021. 

Medicinrådet godkendte den 27. oktober 2021 Medicinrådets behandlingsvejledning - version 2.0:

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til kronisk hepatitis C - version 2.0 (27. oktober 2021)

Medicinrådet godkendte den 28. juni 2018 den oprindelige fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning - version 1.0:

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk hepatitis C - valg af lægemidler - version 1.0 (28. juni 2018)

Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk hepatitis C - valg af lægemidler - version 1.0 (28. juni 2018)

Amgros' samfundsøkonomiske analyse af hepatitis C behandling (28. juni 2018)

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
28. juni 2018. 

Rådet besluttede, at der ikke skulle udarbejdes et udvidet sammenligningsgrundlag.

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation