Kronisk hepatitis C

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Leverbetændelse Hepatitis
Anvendelse:  Kronisk hepatitis C
Fagudvalg:  Leverbetændelse
Sidst opdateret: 4. juni 2020

OBS: Behandlingsvejledningen er under opdatering. Se mere her

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Offentliggjort den 15. august 2018

Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for kronisk hepatitis C

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk hepatitis C - valg af lægemidler 

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 3. maj 2017. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 3. maj - 13. december 2017. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
Behandlet 10. januar 2018. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Behandlet 13. december 2017 - 28. juni 2018. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
Behandlet 28. juni 2018. 

Rådet besluttede, at der ikke skulle udarbejdes et udvidet sammenligningsgrundlag.