Knoglemarvskræft (myelomatose)

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 21. juni 2022

OBS: Behandlingsvejledningen er under opdatering. Se mere her.

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Godkendt den 10. maj 2022

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.3
(Godkendt og gældende fra den 20. april 2022)

Behandlingsvejledning - version 1.3

Gældende lægemiddelrekommandation:

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.7
Godkendt den 21. juni 2022 – gældende fra den 21. juni - 30. juni 2022.

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning - version 1.7

 
Kommende lægemiddelrekommandation:

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.8
Godkendt den 21. juni 2022 - gældende fra den 1. juli 2022.

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning - version 1.8

Supplerende dokumenter

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.2
Godkendt og gældende fra den 22. januar 2020

Baggrund for behandlingsvejledning - version 1.2


Tillæg til Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - Vedr. patienter, der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi - version 1.1
Godkendt og gældende fra den 15. juni 2022.

Tillæg til Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning

 
Medicinrådets omkostningsanalyse for vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.0 
Godkendt den 14. juli 2022 - gældende fra den 16 juli 2022.

Omkostningsanalyse

 
Udvidet sammenligningsgrundlag - lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose)

Udvidet sammenligningsgrundlag


Behandlingsalgoritme vedr. knoglemarvskræft

Behandlingsalgoritme

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 16. august 2017. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 16. august - 9. november 2017. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
Behandlet 21. december 2017. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Behandlet 9. november 2017 - 15. maj 2019. 
Medicinrådet har opdateret behandlingsvejledningen

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag/omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt omkostningsanalysen

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen