Gå til hovedindholdet

Knoglemarvskræft (myelomatose)

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 6. februar 2023

OBS: Behandlingsvejledningen er under opdatering. Se mere her.

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Godkendt den 6. februar 2023

Gældende lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.10
Godkendt og gældende fra den 6. februar 2023.

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning - version 2.0


Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.3
(Godkendt og gældende fra den 20. april 2022)

Behandlingsvejledning - version 1.3

Supplerende dokumenter

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.2
Godkendt og gældende fra den 22. januar 2020

Baggrund for behandlingsvejledning - version 1.2


Tillæg til Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - Vedr. patienter, der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi - version 1.1
Godkendt og gældende fra den 15. juni 2022.

Tillæg til Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning

 
Medicinrådets omkostningsanalyse for vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.0 
Godkendt den 14. juli 2022 - gældende fra den 16 juli 2022.

Omkostningsanalyse

 
Udvidet sammenligningsgrundlag - lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose)

Udvidet sammenligningsgrundlag


Behandlingsalgoritme vedr. knoglemarvskræft

Behandlingsalgoritme

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
16. august 2017. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
16. august - 9. november 2017. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
21. december 2017. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
9. november 2017 - 15. maj 2019. 

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag/omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Arkiv med tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen

Aktivitet
Tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen
28. maj 2021. 

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.9

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.8

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.7

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.6

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.5

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.4

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.3

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.2

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.1

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose - version 1.4 (RADS-baseret)

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose - version 1.3 (RADS-baseret)