Knoglemarvskræft (myelomatose)

Status: Behandlingsvejledning er godkendt - lægemiddelrekommandation følger senere

 

Behandlingsvejledning og baggrund

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) (gældende fra 1. januar 2020)

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose)

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose)


Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedr. knoglemarvskræft (myelomatose)

Om Medicinrådets behandlingsvejledninger

I behandlingsvejledninger vurderer Medicinrådet flere lægemidler til samme sygdom og tager typisk stilling til, om der er klinisk betydende forskelle mellem lægemidlerne, eller om to eller flere af disse kan ligestilles.

Se Medicinrådets metodehåndbog for yderligere information.

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet
Sidst opdateret: 20. november 2019

Status for vurderingen af terapiområdet

 

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt indstilling til vurdering af terapiområdet

16. august 2017

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning for knoglemarvskræft (myelomatose)

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt projektprotokollen

9. november 2017

Rådet har godkendt, at arbejdet deles op i to dele, så der først ses på 2. og 3. linje behandling.

Protokol for fælles regional behandlingsvejledning vedrørende knoglemarvskræft (myelomatose)

 

   
  Aktivitet afsluttet
         
 

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med relevant litteratur 

21. december 2017

      Aktivitet afsluttet

 

 

Aktivitet   Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder den fælles regionale behandlingsvejledning

9. november 2017 - 15. maj 2019

 

8-10 måneder

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag

Dato: 15. maj 2019

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose)

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose)

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag fra Amgros

Dato: 28. august 2019

Udvidet sammenligningsgrundlag: Lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose)

 

 

  Aktivitet afsluttet 
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Dato: 20. november 2019

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft (myelomatose) (gældende fra 1. januar 2020)

 

 

  Aktivitet afsluttet