Hiv-1-infektion

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Hiv/aids
Anvendelse:  Hiv-1-infektion
Fagudvalg:  Hiv/aids
Sidst opdateret: 28. april 2020

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Offentliggjort den 28. april 2020

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende antiretrovirale
lægemidler til behandlingsnaive patienter med hiv-1-infektion - version 1.1

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende antiretrovirale lægemidler til behandlingsnaive patienter med hiv-1-infektion - version 1.1

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 12. december 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 12. december 2018 - 10. april 2019. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
Behandlet 9. maj 2019. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Behandlet 10. april 2019 - 22. januar 2020. 

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag