Gå til hovedindholdet

Hiv-1-infektion

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  Hiv/aids
Anvendelse:  Hiv-1-infektion
Fagudvalg:  Hiv/aids
Sidst opdateret: 28. april 2020

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Godkendt den 28. april 2020

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende antiretrovirale
lægemidler til behandlingsnaive patienter med hiv-1-infektion - version 1.1

Supplerende dokumenter

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende antiretrovirale lægemidler til behandlingsnaive patienter med hiv-1-infektion - version 1.1

Baggrund for behandlingsvejledning

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
12. december 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
12. december 2018 - 10. april 2019. 
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
9. maj 2019. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
10. april 2019 - 22. januar 2020. 

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Arkiv med tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen