Blødersygdom (hæmofili B)

Status: Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation er godkendt

 

Behandlingsvejledning og baggrund

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning for hæmofili B
- Evidensbaseret valg af faktor IX-præparater (Rekommandationen er gældende fra 1. april 2019)

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet hæmofili B - Evidensbaseret valg af faktor IX præparater


Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedr. blødersygdom

 

OM MEDICINRÅDETS BEHANDLINGSVEJLEDNINGER

I behandlingsvejledninger vurderer Medicinrådet flere lægemidler til samme sygdom og tager typisk stilling til, om der er klinisk betydende forskelle mellem lægemidlerne, eller om to eller flere af disse kan ligestilles.

Se Medicinrådets metodehåndbog for yderligere information.

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet

 

Sidst opdateret: 7. januar 2019

Status for vurderingen af terapiområdet

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt indstilling til vurdering af terapiområdet

Dato: 7. februar 2018

Medicinrådet har godkendt, at der udarbejdes et udkast til en fælles regional behandlingsvejledning for blødersygdom (hæmofili) på baggrund af følgende:

  • Terapiområdet udgør en væsentlig udgiftspost.
  • Terapiområdet omfatter nye lægemidler, som forventes anbefalet eller er anbefalet til mulig standardbehandling.
 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt projektprotokollen

Dato: 15. marts 2018

Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning for hæmofili B

   
  Aktivitet afsluttet
         
 

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med relevant litteratur 

Dato: 20. marts 2018

      Aktivitet afsluttet

 

Aktivitet   Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder den fælles regionale behandlingsvejledning

15. marts 2018-28. juni 2018

 

8 måneder

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag

28. juni 2018

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet hæmofili B - Evidensbaseret valg af faktor IX præparater 1.0

Kort udgave 10. oktober 2018: Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning for hæmofili B - Evidensbaseret valg af faktor IX-præparater -ver. 1.0  

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag fra Amgros

10. oktober 2018

Udvidet sammenligningsgrundlag - hæmofili B - evidensbaseret valg af faktor IX præparater 

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

12. december 2018

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning for hæmofili B
- Evidensbaseret valg af faktor IX-præparater

 

 

 

  Aktivitet afsluttet