Blødersygdom (hæmofili A)

Status: Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation er godkendt

 

Lægemiddelrekommandation, behandlingsvejledning og baggrund

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A (Gældende fra 1. januar 2020)

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A

 

Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedr. blødersygdom

OM MEDICINRÅDETS BEHANDLINGSVEJLEDNINGER

I behandlingsvejledninger vurderer Medicinrådet flere lægemidler til samme sygdom og tager typisk stilling til, om der er klinisk betydende forskelle mellem lægemidlerne, eller om to eller flere af disse kan ligestilles.

Se Medicinrådets metodehåndbog for yderligere information.

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet
Sidst opdateret: 23. oktober 2019

Status for vurderingen af terapiområdet

 

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt indstilling til vurdering af terapiområdet

Dato: 7. februar 2018

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt projektprotokollen

Dato: 12. december 2018

Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning for hæmofili A

   
  Aktivitet afsluttet
         
 

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med relevant litteratur 

Dato: 13. december 2018

      Aktivitet afsluttet

 

Aktivitet   Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder den fælles regionale behandlingsvejledning

12. december 2018 - 15. maj 2019

 

8 måneder

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag

Dato: 15. maj 2019

Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag fra Amgros

Dato: 19. juni 2019

Udvidet sammenligningsgrundlag - lægemidler til hæmofili A

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Dato: 23. oktober 2019

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A

 

 

  Aktivitet afsluttet