Blødersygdom (von Willebrand sygdom)

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  von Willebrand sygdom
Fagudvalg:  Blødersygdomme
Sidst opdateret: 25. september 2019

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand sygdom

Supplerende dokumenter

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand sygdom

Baggrund for behandlingsvejledning

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
7. februar 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
7. februar - 12. december 2018. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
13. december 2018. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
12. december 2018 - 24. april 2019. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Arkiv med tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen

Aktivitet
Tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen