Blødersygdom (hæmofili B)

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  Hæmofili B
Fagudvalg:  Blødersygdom
Sidst opdateret: 7. januar 2019

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Offentliggjort den 28. juni 2018

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili B

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet hæmofili B

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 7. februar 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 7. februar - 15. marts 2018. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
Behandlet 20. marts 2018. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Behandlet 15. marts - 28. juni 2018. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen