Antipsykotika til børn og unge

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Psykiatriske lidelser
Specifik sygdom:  Psykotiske tilstande
Anvendelse:  Antipsykotika til børn og unge
Fagudvalg:  Psykotiske tilstande
Sidst opdateret: 7. juli 2020

OBS: Behandlingsvejledningen er under opdatering. Se mere her

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Godkendt den 3. juli 2020

Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. antipsykotika til børn og unge

Supplerende dokumenter

Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. antipsykotika til børn og unge

Baggrund for behandlingsvejledning

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
10. april 2019. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
10. april - 23. oktober 2019. 
Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode
24. oktober - 7. november 2019. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
23. oktober 2019 - 3. juli 2020. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Arkiv med tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen

Aktivitet
Tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen