Tolvaptan (Jinarc)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

28. juni 2018

Medicinrådets anbefaling vedrørende tolvaptan som mulig standardbehandling til autosomal dominant polycystisk nyresygdom

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af tolvaptan som mulig standardbehandling til autosomal dominant polycystisk nyresygdom

Om lægemidlet: 

Ansøger: Otsuka Pharma Scandinavia AB

Indikation: Autosomal dominant polycystisk nyresygdom (ADPKD)

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. nyresygdomme 

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 20. juni 2018

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

8. september 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

2. oktober 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

23. februar 2018

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af tolvaptan til behandling af autosomal dominant polycystic kidney disease

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

23. marts 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

23. marts 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

23. marts 2018

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

23. maj 2018

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

30. maj 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af tolvaptan til behandling af autosomal dominant polycystisk nyresygdom - før afsluttet høring hos ansøger

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

28. maj 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

8. juni 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af tolvaptan til behandling af autosomal dominant polycystisk nyresygdom

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

14. juni 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Medicinrådets anbefaling blev godkendt den 28. juni 2018.

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet