Ribociclib (Kisqali)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

23. april 2018
Medicinrådets anbefaling vedrørende ribociclib som standardbehandling til lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af ribociclib som standardbehandling til lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Om lægemidlet: 

Ansøger: Novartis Healthcare A/S

Indikation: Brystkræft

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende brystkræft

 

Om processen:

Ansøger har tilkendegivet, at de vurderer, at lægemidlet ikke har klinisk merværdi. Vurderingen er bekræftet af Medicinrådets formandskab den 21. december 2017.
Derfor vurderes lægemidlet i en 7-ugers proces, frem for som normalt 12 uger - læs mere om 7-ugers processen her:

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop

     

Sidst opdateret: 23. april 2018

Status for ansøgningsproces

 

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

Afsluttet: 6. april 2017

      Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

Afsluttet: 7. juli 2017

      Uafsluttet aktivitet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

Afsluttet: 22. januar 2018

Protokol Ribociclib ER+HER2 fremskreden eller metastatisk brystkræft 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

6. marts 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

6. marts 2018

 

1 dag

 
Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

6. marts 2018

 

28 dage

 
Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

26. marts 2018

 

5 dage

 
Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

28. marts 2018

 

1 dag

 
Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

5. april 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Medicinrådets anbefaling blev godkendt 23. april 2018.

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet