Nusinersen (Spinraza)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

30. maj 2018
Medicinrådets anbefaling vedrørende nusinersen som standardbehandling til patienter med 5q spinal muskelatrofi

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende nusinersen som standardbehandling til patienter med 5q spinal muskelatrofi

Tillæg til Medicinrådets anbefaling af nusinersen til patienter med spinal muskelatrofi type 2

 

OBS: Anbefalingen afløser to tidligere anbefalinger for lægemidlet fra den 12. oktober 2017 og den 30. januar 2018

Om lægemidlet

Ansøger: Biogen

Indikation: 5q spinal muskelatrofi

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. spinal muskelatrofi

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 30. maj 2018

Status for revurdering

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet revurderer anbefalingen

24. april  - 30. maj 2018:

Revurderingen sker på Rådets initiativ på baggrund af en gennemgang af det nu publicerede datagrundlag for SMA type 2.

Amgros er anmodet om at rette henvendelse til ansøger med henblik på eventuel ny prisforhandling.


17. maj 2018:
Tillæg til Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af nusinersen til spinal muskelatrofi type 2

5. september 2017:
Vurdering af klinisk merværdi af nusinersen til spinal muskelatrofi

 

 

36 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

25. maj 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådets anbefaling

Medicinrådets anbefaling blev godkendt den 30. maj 2018.

 

36 dage

  Aktivitet afsluttet