Limbale stamceller (Holoclar)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

10. oktober 2018
Medicinrådets anbefaling vedrørende Holoclar som mulig standardbehandling til voksne patienter med moderat til alvorlig limbal stamcellemangel forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende Holoclar som mulig standard-behandling til voksne patienter med moderat til alvorlig limbal stamcellemangel forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger

Om lægemidlet: 

Ansøger: Chiesi

Indikation: Limbal stamcellemangel

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. øjensygdomme

 

 

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop

 

Sidst opdateret: 10. oktober 2018

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

11. oktober 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

23. november 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

12. marts 2018

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af Holoclar til behandling af limbal stamcellemangel forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

13. april 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

13. april 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

13. april 2018

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

23. maj 2018 - 6. juni 2018

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi - vers. 1.0

30. maj 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af Holoclar til limbal stamcellemangel forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger - før afsluttet høring hos ansøger

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

Ansøger har ikke indsendt et høringssvar.

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi - vers. 1.0

6. juni 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af Holoclar til limbal stamcellemangel forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Clockstop

Udvidet clockstop fra den 28. juni - 13. september 2018

      Clock-stop
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi - vers. 1.1

13. september 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for Holoclar til behandling af limbal stamcellemangel forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger 1.1

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

20. september 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi - vers. 1.1 - efter høringssvar

10. oktober 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for Holoclar til behandling af limbal stamcellemangel forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger 1.1

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

1. oktober 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Medicinrådets anbefaling blev godkendt den 10. oktober 2018

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet