Inotuzumab ozogamicin (Besponsa)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

30. maj 2018
Medicinrådets anbefaling vedrørende inotuzumab ozogamicin som mulig standardbehandling til akut lymfatisk leukæmi

Baggrund for Medicinrådets anbefaling af inotuzumab ozogamicin som mulig standardbehandling til akut lymfatisk leukæmi

Om lægemidlet:

Ansøger: Pfizer

Indikation: Akut lymfatisk leukæmi

Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedrørende akut leukæmi

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop

  

Sidst opdateret: 30. maj 2018

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet       Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

8. februar 2017

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

18. maj 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

12. juni 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af inotuzumab ozogamicin til behandling af akut lymfatisk leukæmi 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

10. januar 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

10. januar 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

10. januar 2018

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

17. april 2018

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

24. april 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af inotuzumab ozogamicin til akut lymfatisk leukæmi - før afsluttet høring hos ansøger

 

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet 
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

1. maj 2018.

Høringssvaret gav ikke anledning til ændringer.

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

1. maj 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af inotuzumab ozogamicin til akut lymfatisk leukæmi

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet   Tid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

17. maj 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet   Tid   Status
         

Medicinrådets anbefaling

Medicinrådets anbefaling blev godkendt den 30. maj 2018.

Anbefalingen kan findes her

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet