Doravirin og doravirin / lamivudin / tenofovir disoproxil (Pifeltro og Delstrigo)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

20. februar 2019
Medicinrådets anbefaling vedrørende doravirin som mulig standardbehandling til hiv-1-infektion

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende doravirin som mulig standardbehandling til hiv-1-infektion

Om lægemidlet: 

Ansøger: MSD Danmark Aps

Indikation: Hiv-1

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. hiv/aids

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 20. februar 2019

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

11. juni 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

15. juni 2018

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

29. oktober 2018

Medicinrådets protokol for vurdering af klinisk merværdi for doravirin til behandling af hiv-1-infektion - 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

13. december 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

13. december 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

13. december 2018 - 30. januar 2019

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

23. januar - 7. februar 2019 

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

30. januar 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for doravirin til behandling af hiv-1-infektion - 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

7. februar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

7. februar 2019

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi for doravirin til behandling af hiv-1-infektion - 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

6. februar 2019

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Medicinrådets anbefaling blev godkendt den 20. februar 2019.

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet