Cladribin (Mavenclad)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

9. november 2017
Medicinrådets anbefaling vedrørende cladribin som standardbehandling til attakvis multipel sklerose

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende cladribin til attakvis multipel sklerose

Om lægemidlet: 

Ansøger: Merck

Indikation: Multipel sklerose

Fagudvalg: Fagudvalget for multipel sklerose

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop

 

Sidst opdateret: 9. november 2017

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

31. marts 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

6. juli 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

28. august 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af cladribin til behandling af attakvis multipel sklerose 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

11. september 2017

 

1 dag

   
Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

11. september 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

11. september 2017

 

40 dage

 
Aktivitet afsluttet  
         
         

Medicinrådet har sin vurdering i høring hos ansøger

12. oktober 2017

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af cladribin til behandling af attakvis multipel sklerose - før afslutning af høring hos ansøger

NB: Vær opmærksom på, at denne vurderingsrapport IKKE er det endelige beslutningsgrundlag.

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

19. oktober 2017

Høringssvar fra Merck vedr. Medicinrådets kategorisering af Mavenclad

På baggrund af ansøgers høringssvar fandt fagudvalget ikke anledning til at revurdere kategoriseringen af
den kliniske merværdi

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

24. oktober 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

25. oktober 2017 - 9. november 2017

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet