Atezolizumab (Tecentriq)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

15. august 2018
Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab som mulig standardbehandling til urotelialt karcinom

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab som mulig standardbehandling til urotelialt karcinom

OBS: Anbefalingen afløser denne tidligere anbefaling:

24. april 2018
Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab som mulig standardbehandling til urotelialt karcinom

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab som mulig standardbehandling til urotelialt karcinom

Om lægemidlet: 

Ansøger: Roche

Indikation: Blærekræft, 1. og 2. linje

Fagudvalg: Fagudvalget vedrørende blære- og urotelialkræft

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 24. april 2018

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

22. marts 2017 

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

24. juli 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

5. september 2017

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom 1.0

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

21. december 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

21. december 2017

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

21. december 2017 - 30. januar 2018

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

23. januar 2018

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

30. januar 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom 1.0 - før afslutning af høring

Den godkendte vurderingsrapport er i høring hos ansøger. Endelig vurderingsrapport offentliggøres, når høring af ansøger er afsluttet.

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

1. februar 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

7. februar 2018

Høringssvaret fra Roche gav ikke anledning til ændringer. 

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af atezolizumab til behandling af urotelialt karcinom 1.0

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

12. april 2018 

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Medicinrådets anbefaling blev godkendt 24. april 2018

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet