Alectinib (Alecensa)

Status: Færdigbehandlet

 

ANBEFALING

30. maj 2018
Medicinrådets anbefaling vedrørende alectinib til førstelinjebehandling af ALK-positiv non-småcellet lungekræft (NSCLC)

Baggrund for Medicinrådets anbefaling vedrørende alectinib til førstelinjebehandling af ALK-positiv non-småcellet lungekræft (NSCLC)

Om lægemidlet: 

Ansøger: Roche

Indikation: ALK-positiv lungekræft

Fagudvalg: Fagudvalget vedr. lungekræft 

 

Symbolforklaring
Uafsluttet aktivitet   Ikke påbegyndt   Igangværende aktivitet   Igangværende   Aktivitet afsluttet   Afsluttet   Clock-stop   Clock-stop
Sidst opdateret: 30. maj 2018

Status for ansøgningsproces

 

Aktivitet     Status
         

Indledende møde mellem ansøger og Medicinrådet

21. august 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget foreløbig ansøgning

17. november 2017

      Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har sendt protokol til ansøger

5. februar 2018

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af alectinib til behandling af NSCLC

      Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget endelig ansøgning

21. februar 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har videresendt den økonomiske ansøgning til Amgros

21. februar 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet vurderer den kliniske merværdi af lægemidlet

21. februar 2018 - 24. april 2018

 

40 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har udkast til vurdering af klinisk merværdi i høring hos ansøger

17. april 2018 - 1. maj 2018

 

14 dage

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt vurderingen af klinisk merværdi

24. april 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af alectinib til førstelinjebehandling af ALK-positiv non-småcellet lungekræft (NSCLC) - før afsluttet høring hos ansøger 

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har modtaget ansøgers høringssvar

30. april 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

Endelig vurdering af klinisk merværdi

30. april 2018

Medicinrådets vurdering af klinisk merværdi af alectinib til førstelinjebehandling af ALK-positiv non-småcellet lungekræft (NSCLC) 

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag

17. maj 2018

 

1 dag

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

 

Aktivitet Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder endelig anbefaling

Medicinrådets anbefaling blev godkendt den 30. maj 2018.

 

26 dage

  Aktivitet afsluttet