Fagudvalget vedr. tyk- og endetarmskræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende tyk- og endetarmskræft

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
         
Indstilling i gang     Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Colorectal Cancer Gruppe
         

Navn

   

Udpeget af

 
       
Mette Yilmaz
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Anni Ravnsbæk Jensen
Ledende overlæge
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
John Pløen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Mads Nordahl Svendsen
Ledende overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Lone Nørgård Petersen
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Solvej Wandy Pedersen
Klinisk farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Jesper Sonne
Overlæge
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
K.B. Madsen
Habilitetserklæring
Patient/patientrepræsentant 
    Danske Patienter
       
To patienter/patientrepræsentanter      Danske Patienter
       


Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk 
+45 21 34 24 90