Fagudvalget vedr. alfa-mannosidose

Tidligere fagudvalg

August 2018:
Fagudvalget vedr. alfa-mannosidose er afviklet efter beslutning på rådsmødet den 15. august 2018.

Kommissorium

Kommissorium for fagudvalget vedr. alfa-mannosidose

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne. 

Formand

 

Indstillet af 

 
       
Flemming Skovby
Overlæge
Habilitetserklæring
    Indstillet af Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Selskab for Medicinsk Genetik samt udpeget som medlem af Region Sjælland.
         

Navn

   

Udpeget af

 
       
Kan ikke udpege, da regionen ikke har erfaring på området     Region Nordjylland
         
Brian Nauheimer Andersen
Afdelingslæge
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Er ikke for nuværende i stand til at udpege     Region Syddanmark
         
Sabine Grønborg
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
To patienter/patientrepræsentanter      Danske Patienter
         
Jon Trærup Andersen
Læge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Ilse Linde
ili@medicinraadet.dk