Fagudvalget vedrørende øjensygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet: 
Kommissorium for fagudvalget vedrørende øjensygdomme

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
Toke Bek
Professor, overlæge, dr.med. HD(O)
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Oftalmologisk Selskab
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Chris Bath
MD, ph.d., klinisk lektor/afd. læge
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Anders Ivarsen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Jesper Pindbo Vestergaard
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Torben Lykke Sørensen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Jørgen Villumsen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         

En patient/patientrepræsentant

    Danske Patienter
         
Philip Højrizi
Pharmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Mette Marie Hougaard Christensen
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       
Anne Fischer-Nielsen
Overlæge, ph.d. Leder af Sektion for Stamceller og Celleterapi
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Immunologi

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Charlotte Wulff Johansen
cwj@medicinraadet.dk