Fagudvalget vedr. nyresygdomme

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet: 
Kommissorium for fagudvalget vedrørende nyresygdomme

 

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
Poul Freese
Ledende overlæge
Habilitetserklæring
   

Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

         

Navn

   

Udpeget af

 
         

Kan ikke finde egnede kandidater, der ønsker at deltage i fagudvalget
    Region Nordjylland
         
Elvin Odgaard
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Jan Carstens
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Peter Marckmann
Overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Thomas Elung-Jensen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
En patient/patientrepræsentant

    Danske Patienter
         
Ditte Carlsen Lehtonen
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Charlotte Uggerhøj Andersen
Afdelingslæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         


Tidligere medlemmer

Ledende overlæge Arne Høj Nielsen var fungerende formand

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Charlotte Wulff Johansen
Mail: cwj@medicinraadet.dk