Fagudvalget vedr. neuroendokrine tumorer

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende neuroendokrine tumorer 

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne. Forvaltningslovens § 4, stk. 2 har været anvendt i forbindelse med udpegning af medlemmer til dette fagudvalg.

Formand

 

Indstillet af

 
Lene Weber Vestermark
Overlæge
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Charlotte Henneberg Holmboe
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Henning Grønbæk
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Ove B. Schaffalitzky de Muckadell
Professor, dr. med., overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Kan ikke udpege, da regionen ikke har specialet     Region Sjælland
         
Benedicte Vibjerg Wilson
Ledende overlæge
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
En patient/patientrepræsentant     Danske Patienter
         
Annette Friberg
Områdechef, farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Torben Laursen
Overlæge, lektor, dr.med., ph.d.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
       
Peter Oturai
Overlæge
Habilitetserklæring
    Dansk Endokrinologisk Selskab


Tidligere medlemmer

[Her skrives medlemmer, der er trådt ud]

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Charlotte Wulff Johansen
cwj@medicinraadet.dk