Fagudvalget vedr. multipel sklerose

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende multipel sklerose

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
         
Lars Kristian Storr
Overlæge, speciallæge i neurologi
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Neurologisk Selskab
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Region Nordjylland
         
Thor Petersen
Overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Egon Stenager
Professor, centerleder, klinikchef
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Said Nasim Ashna
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Jeppe Romme Christensen
Afdelingslæge
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Hilde Omestad
Klinisk farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
         
Elisabeth Penninga
Afdelingslæge
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Sclerosebehandlingsregistret
       
Kan ikke udpege en kandidat, der opfylder Medicinrådets habilitetskrav     Dansk Neurologisk Selskab
       
Marie Lynning
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring

Malene Krüger
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring
    Danske PatienterDanske Patienter
       
Preben Borring Andersen
Overlæge
Habilitetserklæring følger
    Inviteret af formanden

Tidligere medlemmer:Medicinrådets sekretariat

 

Fagudvalgskoordinator
Charlotte Wulff Johansen
cwj@medicinraadet.dk