Fagudvalget vedr. lymfekræft (lymfomer)

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende lymfekræft (lymfomer)

Fagudvalget vedrørende lymfekræft (lymfomer) erstatter fagudvalget vedrørende follikulært lymfom fra februar 2018

Fagudvalgets sammensætning

Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne.

Formand

 

Indstillet af

 
         
Lars Møller Pedersen
Forskningsansvarlig overlæge
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber og Region Hovedstaden
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Jakob Madsen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Paw Jensen
Ledende overlæge
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Peter Kamper
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Jacob Haaber Christensen
Overlæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Dorte Maegaard Tholstrup
Afdelingslæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland  
         
Michael Pedersen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Jørn Søllingvrå
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring
    Danske Patienter  
         
En patient/patientrepræsentant     Danske Patienter
         
Kathrine Bruun Svan
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
           
Kenneth Skov
Afdelingslæge
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Birgitte Stausbøl-Grøn
Overlæge, ph.d., klinisk lektor
Habilitetserklæring
    Dansk Dermatologisk Selskab
         
Michael Boe Møller
Overlæge
Habilitetserklæring
    Dansk Patologiselskab
         

Tidligere medlemmer

Maria Rørbæk Kamstrup, 1. reservelæge

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Anette Pultera Nielsen
apn@medicinraadet.dk