Fagudvalget vedr. lungekræft

Medicinrådets fagudvalg er faste udvalg, som indkaldes, når der skal vurderes nye lægemidler, eller når der skal udarbejdes en ny behandlingsvejledning inden for terapiområdet.

I kommissoriet for fagudvalget er formål, sammensætning og opgave beskrevet:
Kommissorium for fagudvalget vedrørende lungekræft

Fagudvalgets sammensætning

Fagudvalget er godkendt af Medicinrådet marts 2017.
Der kan være indhentet yderligere oplysninger til brug for vurdering af habilitet end de, der fremgår af habilitetserklæringerne..

Formand

 

Indstillet af

 
         
Christa Haugaard Nyhus
Overlæge
Habilitetserklæring
    Lægevidenskabelige Selskaber
Dansk Selskab for Klinisk Onkologi
         

Navn

   

Udpeget af

 
         
Oluf Dimitri Røe
Overlæge med ansvar for lungekræft
Habilitetserklæring
    Region Nordjylland
         
Hanne Linnet
Ledende overlæge
Habilitetserklæring
    Region Midtjylland
         
Stefan Starup Jeppesen
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Syddanmark
         
Jeanette Haar Ehlers
Overlæge
Habilitetserklæring
    Region Sjælland
         
Lotte Engell-Nørregaard
Afdelingslæge, ph.d.
Habilitetserklæring
    Region Hovedstaden
         
Michael Green Lauridsen
Farmaceut
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse
       
Nina Hannover Bjarnason
Reservelæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi
         
Udpegning i gang

    Dansk Selskab for Lungemedicin
         

Selskabet ser sig repræsenteret af øvrige medlemmer og ønsker derfor ikke at udpege yderligere medlemmer

    Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe
       
Nille Behrendt
Overlæge, dr.med.
Habilitetserklæring
    Dansk Patologiselskab
       

Selskabet ser sig repræsenteret af øvrige medlemmer og ønsker derfor ikke at udpege yderligere medlemmer

    Dansk Lunge Cancer Gruppe
       
Lisbeth Søbæk Hansen
Patient/patientrepræsentant
Habilitetserklæring
    Danske Patienter
       
Henrik Hager
Overlæge, klinisk lektor,m ph.d.
Habilitetserklæring
    Inviteret af formanden

Medicinrådets sekretariat

Fagudvalgskoordinator
Charlotte Wulff Johansen 
Mail: CWJ@medicinraadet.dk

TIDLIGERE MEDLEMMER

Nina Voldby
Overlæge
Habilitetserklæring